Contact us

Welcome to QALINKA!

Fadlan nala soo-xidhiidh hadaad su’aal qabto ama aad rabto inaan wax kaa caawino.

We will revert you as soon as possible…!

Thank you for contacting us!
Have a great day